Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka , Šintava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierové nám. 10, Šintava
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
187

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WORD, excell, internet, asc agenda
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10
92551 Šintava
https://zssintava.edupage.org/
0317892434
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Endelová
0951624345