Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J.V.Dolinského 2, Martin
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Voľné prac. miesto vychovávateľa ŠKD v kombinácií s asistentom učiteľa.
Zaradenie do platovej triedy 5 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 817,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail: [email protected] najneskôr do 13.6.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
J.V.Dolinského 2
03601 Martin
www.zsdolinmt.edupage.org
0434281423
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Hrozienčik
0910 800250