Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bolešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 276, Bolešov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
242

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, flexibilita
platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
žiadosti zasielať do 31.07.2021 na poštovú adresu školy alebo emailom na adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Štúrova 276
01853 Bolešov
www.zsbolesov.edu.sk
0424493224
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Paličková, riaditeľka
+421424493224