Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola F.E.Scherera, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
E. F. Scherrera 40, Piešťany
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
187

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch . Ovládanie štátneho jazyka.
Zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci.
Ďalšie požiadavky
Ponúkaný plat: Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa dĺžky praxe a dosiahnutého najvyššieho vzdelania od 915,- €)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola F.E.Scherera
E. F. Scherrera 40
92101 Piešťany
www.9zspn.edupage.sk
0337725836
Kontaktná osoba
Mgr. Miriama Jankechová
0911 351 121