Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Turie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turie 395, Turie
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
59

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
Zaradenie do platovej triedy 5 - 7 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu:
Obec Turie, Turie 214, 013 12 Turie prípadne na email: info©obecturie.sk do 14. 06. 2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Turie 395
01312 Turie
0415989166
Kontaktná osoba
Alica Kostolná
0415989313