Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Brezovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 321, Brezovica
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
30.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
150

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť

Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 16.06.2021 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: [email protected], alebo osobne

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Školská 321
02801 Brezovica
www.zsbrezovica.edupage.org
0435392039
Kontaktná osoba
Tímea Matušeková
0911969112