Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Centrum voľného času pri základnej škole, Spišské Vlachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 6, Spišské Vlachy
Termín nástupu
21.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
346

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
samostatná práca s PC a internetom
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka CVČ Spišské Vlachy – NEOTVÁRAŤ “ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do 15.00 hod. dňa 10.06.2021 osobne, alebo poštou na adresu zriaďovateľa: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61, Spišské Vlachy.

Ostatné pokyny si uchádzač nájde na stránke www.spisskevlachy.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času pri základnej škole
Komenského 6
05361 Spišské Vlachy
0534495454
Kontaktná osoba
Mgr. Dorocáková
053 4174215