Predmet

Pedagogický asistent

Súkromná materská škola, Košice – Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 6, Košice – Dargovských hrdinov
Termín nástupu
01.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
16

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti, práca s programom Word, Excell
Vzdelanie
Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka materskej školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.


Názov zamestnávateľa: Súkromná materská škola Krosnianska 6 Košice

Sídlo zamestnávateľa: Krosnianska 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov

Kontakty: +421 908 924 061, [email protected]

Kategória PZ/OZ: pedagogický asistent 1x (100% úväzok)

Podkategória PZ: 1. asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

· písomná žiadosť,

· profesijný štruktúrovaný životopis,

· motivačný list, · fotokópie dokladov o vzdelaní,

· súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony.

Úspešný uchádzač pri nástupe predloží:

· doklad o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,

· overené fotokópie dokladov o vzdelaní,

· lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné súvisiace požiadavky: – ovládanie štátneho jazyka,
Ďalšie požiadavky
Nadšenie pre prácu s deťmi, s tým spojená kreativita, trpezlivosť a láska k deťom.
Schopnosť vychádzať a spolupracovať s ostatnými členmi kolektívu.
POZOR ZMENA ADRESY MŠ: Aktuálna adresa našej MŠ je Krosnianska 6, Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Krosnianska 6
04022 Košice – Dargovských hrdinov
0556710075
Kontaktná osoba
Michaela Šarišská
+421908924061