Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Nemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikácia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Dôležité!! Prosíme posielať žiadosti iba uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady výlučne pre požadovanú kombináciu vyučovacích predmetov. Ostatní uchádzači budú vylúčení z výberového konania automaticky.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa
Kontaktná osoba
PaedDr. Alžbeta Chamillová
0905437525