Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Kollára 896, Malacky
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.


Ďalšie požiadavky
ďalšie podmienky prijatia:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14.06.2021 na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Štúrova 139, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: [email protected] Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. +421915120130 kontaktná osoba: Miriam Adamovičová.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Kollára 896
90101 Malacky
0347722284
Kontaktná osoba
Miriam Adamovičová
+421915120130