Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľkomoravská 14, Trenčín
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
473

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení.
Aprobácia:
1. Ošetrovateľstvo v kombinácií s predchádzajúcim ukončením študijného odboru diplomovaná dentálna hygienička s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii
2. Ošetrovateľstvo v kombinácií s predchádzajúcim ukončením študijného odboru dentálna hygienička s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii
3. Pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru dentálna hygiena a s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii
Ďalšie požiadavky
Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérneho stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Veľkomoravská 14
91167 Trenčín
https://zsvelkomoravska.edupage.org/
0326519811
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Šištíková
0326519815