Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 2, Košice-Dargovských hrdinov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov
Doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky na adresu: [email protected]
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Krosnianska 2
04022 Košice-Dargovských hrdinov
www.zskrosnianke.edu.sk
0556712526
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Špilárová
0556712526