Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Komjatice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie A. Cabana 36, Komjatice
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
403
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
vhodná je aj akákoľvek kombinácia predmetov
K miestu ponúkame učiteľský byt za veľmi výhodných podmienok priamo v budove školy a osobné ohodnotenie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Námestie A. Cabana 36
94106 Komjatice
zskomjatice.edupage.sk
0356591219
Kontaktná osoba
Marta Gocníková
+421908095404