Predmet

Upratovačka

Základná škola s MŠ, Bratislava-Jarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
130

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Pracovná doba je cca od 14:00 alebo podľa dohody po uvoľnení tried žiakmi. Od uchádzača/ky sa očakáva zmysel pre poriadok. Jedná sa o prácu s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami, umývanie okien, podláh a vysávanie. Upratovanie tried, kabinetov, spoločných priestorov školy a sociálnych zariadení školy.
Plat - najmenej 623€/brutto, ďalej podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Trnková 1
85110 Bratislava-Jarovce
0262860332
Kontaktná osoba
Mgr.Michaela Fučíková
0262860332