Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Drienovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drienovec 44, Drienovec
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
17.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
141

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
- bezúhonnosť,
- Zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Pracovný pomer: Zastupovanie počas práceneschopnosti a MD
Nástup do zamestnania: IHNEĎ

Žiadosť, životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať poštou alebo emailom, osobný pohovor dohodnúť telefonicky.
Ostatné doklady prosíme doložiť pri osobnom pohovore.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Drienovec 44
04401 Drienovec
www.drienovec.ocu.sk
0554607256
Kontaktná osoba
PaedDr. Monika Štrompová
0903655220