Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
105

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka 1. stupňa základnej školy
Pracovno – právny vzťah: Pracovná zmluva

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
• aktívna znalosť anglického jazyka
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
Skúsenosti a prax s medzinárodným programom PYP vítané.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Miesto podania žiadosti a doručenia dokladov
Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
040 23 Košice
Termín podania žiadosti: do 30.06.2021

Kontaktné informácie
0903 743 137
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy
Starozagorská 8
04023 Košice-Sídlisko KVP
www.schoolhuman.eu
0556450756
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Bednáriková
0903743137