Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkr. SOŠ, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, Internet, MS Office
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore
(Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Ďalšie požiadavky
- práca s PC - znalosť MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na užívateľskej úrovni
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkr. SOŠ
Exnárova 20
82601 Bratislava-Ružinov
http://www.sous-ruzinov.sk/
0232118052,0232118051,0243630023
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Horecký
0903409825