Pedagogický asistent

Základná škola, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 470, Most pri Bratislave
Termín nástupu
01.6.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

- Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore
* vychovávateľstvo, učiteľstvo pre MŠ
* pedagogický asistent
* vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
* sociálno-výchovný pracovník

- VŠ prvého stupňa v odbore
* učiteľstvo a pedagogické vedy
* logopédia a liečebná pedagogika
* pedagogika
* sociálna pedagogika
* pedagogika a vychovávateľstvo
* sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
* špeciálna pedagogika
* predškolská a elementárna pedagogika


- Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika

- VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore
* špeciálna pedagogika
* pedagogika
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" ITMS: 312011Y720.

Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou.
Kontakt: Mgr. Ladislav Peciar – riaditeľ školy, telefonický kontakt: 0911 119 155, e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Športová 470
90046 Most pri Bratislave
www.zsmostpribratislave.sk
0245951114
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Peciar
0911119155
[email protected]