Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 5, Levice
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
04.06.2021
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
695

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné používateľské znalosti
Vzdelanie
Požadované vzdelanie a kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Minimálna výška úväzku 80%, maximálna výška úväzku 100% v závislosti od počtu žiakov v školskom roku 2021/2022.
Požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky: individuálny profesionálny prístup, osobnostné a morálne predpoklady, spolupráca, zodpovednosť, komunikatívnosť
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby
výberového konania,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019
Z.z.
Náplň práce:
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Zamestnanecké benefity:
- príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie vo výške 2%
hrubej mzdy odo dňa nástupu do zamestnania,
- po uplynutí zákonom stanovenej lehoty poskytovanie rekreačných
poukazov,
- ďalšie benefity poskytované zo sociálneho fondu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
93403 Levice
www.gav.sk
0366312631
Kontaktná osoba
Mgr. Vladimír Tóth
0366312631