Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Rajecké Teplice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 95, Rajecké Teplice
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
04.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
09.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
248

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Edupage, Word-užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice prijme IHNEĎ, prípadne od septembra 2021

Učiteľa-/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii náboženská výchova-slovenský jazyk/dejepis/matematika na plný úväzok.


Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo mail [email protected] čo najskôr.

Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba: Mgr.Peter Hὅnsch, [email protected], telef.041/549 35 85

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pionierska 95
01313 Rajecké Teplice
www.skolarajecketeplice.edupag
0415493505
Kontaktná osoba
Peter Hőnsch
0415493585