Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
16.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
440

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok.

Doplňujúce informácie k pracovnej ponuke:
• Pozícia je vhodná pre absolventa.
• Uvítame však akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
• Pedagogická prax môže byť výhodou.
• Časť firemnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku. Z tohto dôvodu požadujeme ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.
• Ponúkame 100% alebo čiastočný úväzok, v prípade vhodnej kombinácie aprobácií.
• Základný funkčný plat vrátane príplatkov je od 1000,- EUR brutto pri plnom úväzku - zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
● Práca so študentami
● Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
● Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach
● Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu hodín
● Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
● Pravidelné povinnosti počas prestávok

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená. Učíme v menších skupinách študentov (do 17). Celkovo máme na škole 473 študentov a 78 členný tím učiteľov. Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí. Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy. V rámci finančných benefitov ponúkame možnosť zľavy zo školného pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Práca u nás preverí také Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe. Nemenej dôležitá je chuť učiť sa a napredovať. Ďalšie schopnosti úspešných uchádzačov sú samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie a tímovo spolupracovať. Dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom by mala byť samozrejmosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Nasledujúce dokumenty zašlite na adresu: [email protected]
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópiu dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Po zaslaní dokumentov, obdržíte od nás potvrdzujúci e-mail o zaradení do výberového procesu. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903