Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Partizánske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športovcov 372/21, Partizánske
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
208

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WORD, EXCEL, internet - pokročilý
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené o výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive
alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní, prípadne v potravinárstve
Ďalšie požiadavky
zabezpečenie celej prevádzky školskej jedálne, znalosť práce v kuchyni, vedenie agendy, znalosť technologických postupov prípravy jedla, ovládanie platnej legislatívy, normovanie jedál, HACCP, potrebný zdravotný preukaz, organizačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Športovcov 372/21
95804 Partizánske
www.zsvbielice.edupage.org
0387409559,0918807719
Kontaktná osoba
PaedDr. Eva Gvotová
0911 553 108