Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce
Aprobácia
Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
358

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, Power Point, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

kategória: učiteľ/-ka 2. stupňa základnej školy s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Prax v odbore (nie je podmienkou)
Individuálny prístup k deťom
Schopnosť pracovať v tíme
Využívanie inovatívnych foriem a metód práce, IKT zručnosti
Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka 

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o prijatie do zamestnania
− profesijný životopis
− kópia - doklad o vzdelaní (stačí priniesť na osobný pohovor)
− podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce 405
91311 Trenčianske Stankovce
www.zs.trencianskestankovce.sk
0326496326
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Trnavská (riaditeľka školy)
032/ 64 963 26, 0918 905 023