Pedagogický asistent

Základná škola s MŠ, Švábovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švábovce 180, Švábovce
Termín nástupu
03.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
03.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
246

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, programy microsoft office - pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinnej od 15.01.2020
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- bezúhonnosť
- prax v odbore vítaná
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30.04.2021. Pracovný pomer do 31. 8. 2021 s možnosťou predĺženia na školský rok 2021/22.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Švábovce 180
05912 Švábovce
www.zssvabovce.edu.sk
0527793112
Kontaktná osoba
Mgr. Vladimír Dravecký
+421910900988