Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
568

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie PC, internet, e-mail, excel, word, PP, bezproblémový kontakt v on-line prostredí
Vzdelanie
Požadované VŠ vzdelanie 2.stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kontaktovaní budú len uchádzači spĺňajúci podmienku vzdelania na ponúkanú pozíciu. Učiteľstvo matematiky je podmienkou, vhodná kombinácia s predmetmi fyzika, informatika, anglický jazyk, prípadne iné.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
Uvedené dokumenty zašlite e-mailom na [email protected] do 31.5.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47
98401 Lučenec
www.zsvajanlc.edu.sk
0474333794
Kontaktná osoba
Jana Kamenská
0905152745