Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
T. G. Masaryka 9, Lučenec
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, balík Office - Word, Excel, PowerPoint, práca s EduPage a inými vzdelávacími portálmi
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci je plnoorganizovaná škola rodinného typu, v každom ročníku otvára pre žiakov jednu triedu.
Od uchádzača sa vyžaduje schopnosť individuálneho prístupu ku žiakom s nadaním, ku žiakom bežným, i ku žiakom s poruchami učenia. Očakáva sa cit pre kolektív, tímovosť, flexibilita, osobné nasadenie a ambícia napredovať vo vlastných vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach s cieľom vyučovať moderným a efektívnym spôsobom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca
T. G. Masaryka 9
98401 Lučenec
www.czslc.sk
0474333787
Kontaktná osoba
Terézia Bahledová
0915 804 553