Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Stará Turá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 128/25, Stará Turá
Termín nástupu
01.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
689

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 10 tejto vyhlášky).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hurbanova 128/25
91601 Stará Turá
www.zsstaratura.sk
0327763639
Kontaktná osoba
Marcela Arbecíková
0323811523