Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Haniska

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haniska 290, Haniska
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
189

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti:
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] do 30.04.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na učiteľku 1.stupňa.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Haniska 290
04457 Haniska
www.zshaniska.sk
0556930101,0556930159
Kontaktná osoba
Helena Borufková
0908607995