Majster odbornej výchovy

SOŠ podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
306

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Na základe Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina


prijme do pracovného pomeru na p l n ý ú v ä z o k

majstra odbornej výchovy pre učebný odbor aranžér

Požiadavky:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore
- výučný list v odbore aranžér
- doplňujúce pedagogické štúdium
alebo
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa zamerané na výtvarné umenie
alebo na dizajn

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
- výhodou znalosť programu ASC agenda
- znalosť grafických programov
- ovládanie práce s plotrom
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť, zručnosť

Požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštovú adresu SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina do 31.05. 2021.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493,0415622218
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Mažgútová
0415640537