Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Trenčianska Teplá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Termín nástupu
01.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý,
Vzdelanie
úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania
alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené o výučný list v odbore kuchár resp. skúška s z technológie výroby jedál a náuky o výžive
alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstva
Ďalšie požiadavky
zabezpečenie celej prevádzky školskej jedálne, znalosť práce v kuchyni, vedenie agendy, znalosť technologických postupov prípravy jedla, ovládanie platnej legislatívy, normovanie jedál, HACCP, potrebný zdravotný preukaz, organizačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
J. Braneckého 130/15
91401 Trenčianska Teplá
www.zstrenctepla.edupage.sk
0326591348
Kontaktná osoba
Gabriela Zuberová
+421911278284