Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
16.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
440

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok.

SÚHRN INFORMÁCIÍ O POZÍCII
· Pozícia: Učiteľ matematiky
· Miesto práce: Bratislava, SK, Haanova 28
· Min. úroveň vzdelania: VŠ vzdelanie 2.stupňa
· Aprobácia / špecializácia: Učiteľstvo matematiky
· Prax: min 2 roky výkonu pedagogickej činnosti alebo inej činnosti s mládežou (animátor v mládežníckych kluboch, táboroch, CVČ, prípadne zahraničné skúsenosti)
· Vhodné pre absolventa: áno
· Jazyk: anglický – úroveň min. B1 z dôvodu, že časť firemnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku
· Rozsah úväzku: 100% ale vieme ponúknuť aj čiastočný úväzok
· Plat: základ od 1000,- EUR pri plnom úväzku - zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority
· Termín nástupu: 16.8.2021
· Predpokladaný termín ukončenia výberu: 30.6.2021

Pre naše oddelenie prírodných vied, hľadáme inovatívne zmýšľajúceho kolegu/kolegyňu s vášňou pre výučbu matematiky. Spolu s ďalšími kolegami budete mať na starosti vyučovanie matematiky vo viacerých ročníkoch.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI PATRIA:
● Práca so študentami
● Plánovanie hodiny a rozvoj kurikula
● Pravidelná účasť na poradách
● Účasť a spolupráca na tzv. in-service days
● Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
● Pravidelné povinnosti počas prestávok

Iné zodpovednosti:
● Spolupráca s ostatnými učiteľmi na zlaďovaní obsahu hodín
● Účasť na WICK (Weekly inspiration club for kids)
● Vedenie krúžkov a mimoškolských aktivít (v prípade záujmu a po dohode)
● Vedenie exkurzií v rámci predmetu (v prípade záujmu a po dohode)

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Čo u nás nájdete:
· sme tím schopných a nadšených učiteľov, ktorí hľadajú hodnoty v pedagogike
· podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu
· pestré spôsoby ako učiť a vytvárať vzťahovú pedagogiku
· príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí

Iné výhody - Čo ponúkame?
- práca v rozmanitej komunite, kolektíve, ktorého súčasťou sú aj anglicky hovoriaci učitelia
- menšie skupiny študentov do 17 – celkovo máme na škole 473 študentov a 78 členný tím učiteľov
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- prácu v podnetnom prostredí v novozrekonštruovaných priestoroch
- teambuildingy na upevňovanie vzťahov
- zľava zo školného pre deti zamestnancov podľa danej situácie a finančných možností školy

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY - Čo očakávame od Vás?
- Odhodlanie a motiváciu
- Nadšenie pre Váš predmet a jeho dôkladné zvládanie
- Využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe
- Pracovné nasadenie, samostatnosť a zodpovednosť
- Chuť učiť sa a napredovať

INTERPERSONÁLNE SCHOPNOSTI
- ľudskosť, dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
- tímový duch
- schopnosť zvládať stresové situácie


INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť daný predmet na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Výber robíme tak, aby sa nám podarilo vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Požadované dokumenty zašlite na adresu: [email protected]
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa doposlať dodatočne)

Bilingválne gymnázium CS Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903