Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Andreja Šulgana 1, Nitra
Aprobácia
Chémia, Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
496

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer – zastupovanie za materskú dovolenku.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• životopis,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dané písomnosti zasielajte elektronicky na mail [email protected]
V prípade otázok kontaktujte 0905 120 006 - Mgr. Farkašová.

Škola si vyhradzuje právo osloviť len tých uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
ZŠ kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1
94901 Nitra
www.zspribinunr.edupage.org
0376511832,0376511835
Kontaktná osoba
Katarína Farkašová
0905 120 006