Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s MŠ, Zavar

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 33, Zavar
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Power-point, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- stredná pedagogická škola s maturitou
- vysokoškolské vzdelanie, odbor predškolská a elementárna pedagogika,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- vykonanie prvej atestácie
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku
Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
- zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky, príp. doručiť osobne na adresu školy
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Športová 33
91926 Zavar
0335597101
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Mršťáková
0911368322