Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 2, Stupava
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
889

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- schopnosť samostatnej práce
- zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštovou službou na horeuvedenú adresu alebo mailom na mailovú adresu ([email protected])s priloženým podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola kpt. Jána Nálepku
Školská 2
90031 Stupava
www.zsskolstu.edupage.org
65934437
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Šimková
0910741012