Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Belá-Dulice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Belá-Dulice 84, Belá-Dulice
Aprobácia
Hudobná výchova, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
85

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
Požadované doklady zasielajte na emailovu adresu: [email protected]Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Belá-Dulice 84
03811 Belá-Dulice
www.zsbeladulice.edupage.org
0434297281
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Pálešová
0910960669, 043/4297281