Riaditeľ

Súkromná materská škola Škôlka pri Lese , Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucká 4, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
03.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
0

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, správa dát
Vzdelanie
Vzdelanie: - kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zodpovedný prístup, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Škôlka pri Lese
Kysucká 4
Bratislava-Staré Mesto
Kontaktná osoba
Martina Kalatovičová
0908418408