Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Gbely

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 697, Gbely
Termín nástupu
15.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.3.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
439

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020
Ďalšie požiadavky
Je možný aj skrátený úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-štruktúrovaný životopis
-doklady o ukončenom vzdelaní
-súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 26. 2. 2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pionierska 697
90845 Gbely
www.zsgbely.sk
0346621279
Kontaktná osoba
Dávid Jureňa
0917052646

Reagovať na ponuku