FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Lajos Tarczy Alapiskola, Chotín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 332, Chotín
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
98

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office-Word, Excell, PowerPoint - pokročilá úroveň, Internet - základy, Znalosť Google funkcií
Vzdelanie
- Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Ďalšie požiadavky
K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru treba priložiť:
- štrukturovaný životopis v písomnej alebo elektronickej forme,
- motivačný list
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Jazykové znalosti:
- maďarský jazyk – materinský jazyk
- slovenský jazyk – úroveň C1
- anglický jazyk – úroveň A2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- trestná bezúhonnosť
- zodpovednosť
- spoľahlivosť
- dobré komunikačné zručnosti
- flexibilita