Filtre

Účtovník/čka

Stredná priemysel.škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Novomeského 5/24, Martin
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
327

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- práca s PC (excel, word, outlook)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, príp. VŠ - ekonomického smeru

Požiadavky:
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- znalosť účtovníckeho programu i-Spin
- znalosť správy majetku- zaraďovanie, inventarizácia
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť
- nástup ihneď
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Náplň práce:
- podvojné účtovanie a účtovanie príspevkových organizácií
- rozpočet
- ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
- fakturácie, refundácie, platby cez Štátnu pokladnicu
- inventarizácia a správa majetku školy

Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - hrubá mzda od 734,00 eur mesačne .

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne do 28.02.2021 na adresu: SPŠ technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemysel.škola
L. Novomeského 5/24
03636 Martin
www.spsmt.sk
0434133811, 0905423280, 0434133562
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Balašová
043/ 413 38 11

Reagovať na ponuku