Filtre

Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika

SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
543

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa (so zameraním na elektrotechniku, priemyselnú informatiku, automatizáciu), prax vítaná

Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov.

Vítaný je záujem o mimoškolskú prácu v danom zameraní.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 22. februára 2021 do 14,00 hod. poštou alebo osobne na adresu:

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SPŠ Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312, 0903057913, 0484723322
Kontaktná osoba
Jana Lubyová
0484723312

Reagovať na ponuku