Filtre

Zástupca riaditeľa

SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
543

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie
Voľné pracovné miesto
na obsadenie pozície: zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (so zameraním na elektrotechniku, informatiku, výpočtovú techniku), prax vítaná.
Termín nástupu: 01.03.2021
Typ úväzku: plný

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
2. Absolvovanie I. atestácie.
3. Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
4. Bezúhonnosť.
5. Zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
• Overená fotokópia dokladov o vzdelaní.
• Potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady.
• Profesijný životopis.
• Potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe.
• Doklad o bezúhonnosti.
• Lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 16 zákona č. 138/2019 Z.z., v znení neskorších predpisov.
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov.
Iné kritéria a požiadavky:
• Pokročilá úroveň práce s MS Excel, ASC Agenda, Edupage.
• Skúsenosť so spracovaním dát.
• Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 22. februára 2021 do 14,00 hod. poštou alebo osobne na adresu:

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SPŠ Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312, 0903057913, 0484723322
Kontaktná osoba
Jana Lubyová
0484723312

Reagovať na ponuku