FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Užhorodská 39, Košice-Juh
Termín nástupu
1.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
163

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia, zameranie na pedagogickú/školskú psychológiu.
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis
3. overené kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania