Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola GULIVER, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica
Termín nástupu
12.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
43
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
V srdci Slovenska, priamo v jedinečnom meste Banská Štiavnica má svoju tradíciu Materská škola Guliver.
Guliver je škola, ktorá svojou koncepciou, inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi výučby poskytuje deťom vysoko nadštandardné podnetné prostredie umožňujúce ich všestranný rozvoj.

Čomu veríme?
• V našej škole každé dieťa, dostane možnosť rozvíjať všetky svoje schopnosti a talenty nielen pod vplyvom podnetného a špičkového prostredia, ale najmä pod pôsobením kvalitných, profesionálnych, kreatívnych, láskavých, produktívnych pedagógov.
• Povinnosťou pedagógov je nájsť výnimočnosť a jedinečnosť u detí a tiež rozvíjať a premieňať v ich vedomosti, schopnosti a zručnosti.

Čo chceme dosiahnuť?
• Chceme byť najlepšia škola, ktorá objavila/rozvinula/pripravila a podporila u všetkých detí aj pedagógov ich rast a možnosti uplatnenia sa.
• Absolventi našej školy budú pripravení na reálny život, pokračovanie v ZŠ, ktorou sa môže stať aj naša ZŠ Guliver.

Koho hľadáme?
Pre našu výpravu Guliver hľadáme nadšeného, samo-motivovaného, tvorivého učiteľa, ktorý sa pridá do nášho kvalifikovaného, kreatívneho tímu pedagogických pracovníkov.

Prečo sa Vám bude u nás páčiť?
Sme super moderná materská škola so špičkovým vybavením a veľkým areálom s úžasnými možnosťami.
Najmodernejšia školská jedáleň ponúka stravu, ktorá svojou kvalitou a rozmanitosťou vysoko prevyšuje bežné školské štandardy.

Čo očakávame od ideálneho kandidáta?
• Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy.
• Vniesť inovatívne postupy práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
• Rozvíjať a pracovať na sebe, tak aby škola bola vždy o krok vpred.
• Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
• Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
• Byť tímovým hráčom.
• Byť zapálený profesionál.
• Učenie nemôže byť pre Vás len práca.

Čo môžete očakávať od nás?
• Skutočnú podporu osobného profesijného rastu.
• Špičkové možnosti didaktického vybavenia na podporu vzdelávacieho procesu.
• Podporu tímovosti, spolupatričnosti a pomoci.
• Nové dizajnové priestorové a koncepčné prostredie.
• Spravodlivé finančné ohodnotenie za nadštandardnú prácu.
• Možnosť ubytovania.
• Možnosť bezplatného využívania športovísk, bazéna a ďalšieho bohatého vybavenia ZŠ Guliver.
• Prednostné prijatie vlastných detí do jasieľ, škôlky a školy.
• Zo strany vedenia školy dôsledná metodická, profesná a organizačná pomoc a podpora.
• Vytváranie priestoru na sebarealizáciu v súlade s filozofiou školy.

Čo bude vašou úlohou?
• Vybudovanie a udržiavanie podnetného, pozitívneho, inkluzívneho a bezpečného vyučovacieho prostredia, ktoré rozvíja záujem o vzdelanie.
• Budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov s deťmi a kolegami.
• Maximálne využívanie dostupných moderných technológií v učebných postupoch.
• Zorganizovať si zdroje a pomôcky pre výuku a prezentáciu.
• Plánovanie a realizácia vzdelávacích aktivít.
• Starostlivosť o čistotu a poriadok v triede.
• Príprava a distribúcia pravidelných hodnotení detí.
• Zabezpečenie stretnutí s rodičmi.
• Dokumentácia a hodnotenie progresu jednotlivých detí.
• Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a poradách školy.
• Spracovávanie podkladov podľa pokynov vedenia školy.

Čo ďalej, ak vás naša ponuka zaujala? Čo si máte pripraviť?
Pripravte prosím dva písomné dokumenty:
1. Štrukturovaný životopis
2. V rozsahu maximálne jednej A4 stránky nám stručne priblížte svoju koncepciu učenia, z ktorej zistíme
• Ako učíte?
• Ako štrukturujete edukačné aktivity?
• Aké pomôcky a prostredie by ste chceli využívať pri edukácii?
• POPUSTITE UZDU SVOJEJ FANTÁZIE

Komu to máte poslať?
Svoj životopis s aktuálnou fotografiou a koncepciu pošlite na mailovú adresu: [email protected]

Čo bude nasledovať?
Podklady každého jedného záujemcu starostlivo preštudujeme. Každého, kto spĺňa naše kritéria pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola GULIVER
Poľovnícka 1914/3B
96901 Banská Štiavnica
https://guliver.edupage.org/
0911638349,+421911638349
Kontaktná osoba
Adriana Borgulová
+421 903 706 583