FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Prakovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prakovce 307, Prakovce
Termín nástupu
1.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.1.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet pokročilý, Word, OpenOffice, Interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia iba pozvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačmi bude vopred dohodnutý telefonicky resp. elektronicky.