Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola, Kluknava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kluknava 43, Kluknava
Termín nástupu
1.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
565

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce na PC - word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
podľa § 1 ods. 1 písm. f) (príloha č. 6) Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania,
-profesijný životopis,
-súhlas so spracovaním osobných údajov,
-doklady o nadobudnutom vzdelaní,
- odpis z registra trestov (doklad o požiadaní),

Iné doplňujúce údaje:
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi.

Podpísanú žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite mailom na [email protected] alebo poštou na adresu Základná škola, Kluknava 43, 053 51 Kluknava do 20. 01. 2021.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kluknava 43
05351 Kluknava
www.zskluknava.edupage.org
0534473212
Kontaktná osoba
RNDr. Jela Zimmermannová
0915873819