Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Účtovník/čka

Súkromná SOŠ, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 11, Bardejov
Termín nástupu
1.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
286

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (excel, word, outlook)
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, príp. VŠ- ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- znalosť účtovníckeho programu Softip
- znalosť správy majetku- zaraďovanie, inventarizácia
- znalosť účtovania projektov financovaných z fondov VÚC a EÚ
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť
- nástup ihneď


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Náplň práce:
- podvojné a rozpočtové účtovanie
- rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
- fakturácie, refundácie, platby
- inventarizácia a správa majetku školy

Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná SOŠ
Hviezdoslavova 11
08584 Bardejov
www.sousbj.edu.sk
0544748316
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Pinzíková
0905967348