FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná základná škola, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 2, Košice
Termín nástupu
18.1.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.1.2021
Rozsah úväzku
50%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Od školského špeciálneho pedagóga očakávame:
- poskytovanie preventívno intervenčného modelu starostlivosti, t. j. poskytovanie starostlivosti žiakom so začínajúcimi a prechodnými ťažkosťami
- realizovanie špeciálno-pedagogických vzdelávacích činností
- vedenie evidencie žiakov so špeciálnymi potrebami
- spolu s učiteľmi participácia na tvorbe individuálnych vzdelávacích programov pre týchto žiakov

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Skorší / neskorší dátum nástupu možný na základe dohody.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. Príplatok na mesačnej báze možný.