FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Súkromná základná škola, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 2, Košice
Termín nástupu
18.1.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.1.2021
Rozsah úväzku
50%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 2020.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač by mal byť schopný :
- vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ
-poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Skorší / neskorší dátum nástupu možný na základe dohody.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. Príplatok na mesačnej báze možný.