FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 822/8, Trstená
Termín nástupu
1.12.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
569

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1 /2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto vytvorené na dobu určitú v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja