FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Materská škola, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Klokočova 741, Hnúšťa
Termín nástupu
1.11.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.10.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
71

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným prehlásením,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony